SEY SOLUTIONS TUYỂN DỤNG

Tầm nhìn của chúng tôi và cung cấp cho Khách hàng đội ngũ phần mềm chất lượng nhất, tạo ra những sản phẩm hiệu quả nhất bằng cách thu hút và chuẩn bị liên tục những nguồn lực chất lượng.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Khu vực: Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Mức lương: Lên đến 10 triệu.
  Lương tháng 13.
  Hình thức làm việc: Remote / Bán thời gian.
  Số lượng tuyển: 1 / Mức lương: Thỏa thuận
  Ngày hết hạn: 10/03/2022
 • Khu vực: Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Mức lương: Lên đến 15 triệu.
  Lương tháng 13.
  Hình thức làm việc: Remote / Toàn thời gian.
  Số lượng tuyển: 1 / Mức lương: Thỏa thuận
  Ngày hết hạn: 10/03/2022
 • Khu vực: Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Mức lương: Lên đến 10 triệu.
  Lương tháng 13.
  Hình thức làm việc: Remote / Bán thời gian.
  Số lượng tuyển: 2 / Mức lương: Thỏa thuận
  Ngày hết hạn: 10/03/2022
 • Khu vực: Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Mức lương: Lên đến 10 triệu.
  Lương tháng 13.
  Hình thức làm việc: Remote / Toàn thời gian.
  Số lượng tuyển: 3 / Mức lương: Thỏa thuận
  Ngày hết hạn: 10/03/2022
 • Khu vực: Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Mức lương: Lên đến 10 triệu.
  Lương tháng 13.
  Hình thức làm việc: Remote / Toàn thời gian.
  Số lượng tuyển: 2 / Mức lương: Thỏa thuận
  Ngày hết hạn: 10/03/2022